O PODJETJU DEJAVNOST LOKACIJA OBVESTILA KONTAKT
Podjetje NOVA FIRMA ustanavljanje in prodaja gospodarskih družb d.o.o. se ukvarja z ustanavljanjem gospodarskih družb, s prodajo že ustanovljenih družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in s poslovnim svetovanjem s področja gospodarskih družb.

Podjetje NOVA FIRMA d.o.o. vam nudi poslovno svetovanje pri:
- ustanavljanju gospodarskih družb (d.o.o., d.n.o., k.d., d.d., tiha družba, dvojna družba),
- ustanavljanju podružnic domačega podjetja in ustanavljanju podružnic tujega podjetja,
- ustanavljanju zavodov, društev in gospodarskih interesnih združenj (GIZ),
- združitvi družb in drugih statusnih preoblikovanjih družb,
- prenehanju družb (po skrajšanem postopku, likvidacija, stečaj).

Podjetje NOVA FIRMA d.o.o. vam organizira vse potrebno za ustanovitev katerekoli gospodarske družbe, za dokapitalizacije in druge spremembe pri družbi (sprememba sedeža družbe, dejavnosti, direktorja, prokurista ...)

Podjetje NOVA FIRMA d.o.o. ustanavlja družbe z omejeno odgovornostjo, ki jih kot novoustanovljene družbe ponuja naprodaj fizičnim in pravnim osebam. Fizične in pravne osebe lahko torej kupijo družbe z omejeno odgovornostjo, ki še nikoli niso poslovale in so popolnoma brez obveznosti ter takoj po prevzemu lastništva družbe začnejo s poslovanjem.

Podjetje NOVA FIRMA d.o.o. v skladu z zakonskimi določili sodeluje z notarji Notarske zbornice Slovenije.

NOVA FIRMA d.o.o.
Kersnikova ulica 3
Ljubljana, Republika Slovenija

Tel.št.: +386 (0)64 153 000

E-pošta: nova.firma@amis.net

Delovni čas: pon. do pet. od 8.00 do 16.00 ure, Tel. št.: +386 (0)64 153 000, e-pošta: nova.firma@amis.net