O PODJETJU DEJAVNOST LOKACIJA OBVESTILA KONTAKT
Kupim podjetje, prodam podjetje, kupim d.o.o., prodam d.o.o.

Za ureditev prepisa družbe potrebujemo:

  • podatke novega lastnika (ime in priimek, prebivališče, EMŠO, številko osebnega dokumenta in izdajatelja ter davčno številko); če je lastnik tujec: slovensko davčno številko; če je lastnik družba ali tuja družba potrebujemo izpis družbe iz sodnega registra in podatke o zastopniku te družbe,
  • podatke novih zastopnikov (direktor ali prokurist: ime in priimek, prebivališče, EMŠO, številko osebnega dokumenta in izdajatelja ter davčno številko),
  • novo ime družbe (če želite, da se spremeni),
  • novi sedež družbe,
  • v primeru dopolnitve dejavnosti, potrebujemo šifre dejavnosti, ki jih dopolnjujete in navedbo glavne dejavnosti, ki jo bo družba opravljala.Delovni čas: pon. do pet. od 8.00 do 16.00 ure, Tel. št.: +386 (0)64 153 000, e-pošta: nova.firma@amis.net